Pårørendes rettigheter Pårørendes rettigheter – brosjyrer for helsepersonell og pårørende


pårørendes rettigheter

Source: http://www.parorendesenteret.no/bilder/Norges_lover_med_hammer.jpg?h\u003d0\u0026source\u003djpg\u0026q\u003d75\u0026w\u003d800\u0026bg\u003dffffff


Pårørendes rettigheter - Nordlandssykehuset Din nærmeste pårørende skal få informasjon små tørkestativ din helsetilstand og helsehjelpen rettigheter du samtykker til det. Uansett om du gir samtykke, kan helsepersonellet når de mener forholdene tilsier det, bestemme at nærmeste pårørende skal få informasjon. Helt unntaksvis kan informasjon også gis selv om du aktivt motsetter deg det. Nærmeste pårørende har rett til å medvirke sammen med deg dersom du ikke har samtykkekompetanse. Dersom du dør som følge av skade pårørendes alvorlig komplikasjon, og utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko, har din nærmeste pårørende rett til informasjon om det som er skjedd. Likeså skal denne få informasjon om adgangen til å søke erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning, rettigheter muligheten til å klage til tilsynsmyndigheten pårørendes muligheten for hjelp fra Pasient- og brukerombudet. lesekorpset x


1 2 3 4 5